לך לישון Go to sleep Lyrics – Anna Zak

Hebrew Song Lyrics

לך לישון Go to sleep Lyrics – Anna Zak

לך לישון (Go to sleep) Lyrics – Anna Zak

מישהו פה נזכר קצת מאוחר
וזה לא אני
זה לא בשבילי

משהו פה יצא קצת מכוער
וזה לא אני
זה לא בשבילי

פחות אחד
יותר נחמד לחזור לבד הביתה
זה לא מסובך
רק אל תשלח לי הודעות בלילה

את ערה? לך לישון!
בואי נצא? בחלום
בטוחה? במיליון
אני שרה כל היום

בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה
בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה

מישהו פה יצא קצת מלוכלך
אבל לא אני
זה לא בשבילי

ולמרות הכל חשבת שאתה מלאך
אבל לא אני
זה לא בשבילי

פחות אחד
יותר נחמד לחזור לבד הביתה
זה לא מסובך
רק אל תשלח לי הודעות בלילה

את ערה? לך לישון!
בואי נצא? בחלום
בטוחה? במיליון
אני שרה כל היום

בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה
בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה
לא תראה אותי בבאסה
לא תראה לא תראה
בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה

רק אל תבקש ממני שוב סליחה
וואלה זה מה יש שיהיה בהצלחה
מה שלא יהיה אני כבר לא שלך
רגע, מה זאת אומרת? יש לך מישהו?

לך לישון
בואי נצא? בחלום
בטוחה? במיליון
אני שרה כל היום

בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה
בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה
לא תראה אותי בבאסה
לא תראה לא תראה
בוא תראה מה פספסת
בוא תראה בוא תראה

Go to sleep Lyrics

לך לישון (Go to sleep) Lyrics – Anna Zak (English Translation)

Someone here remembered a little late
And it’s not me
It’s not for me

Something here came out a little ugly
And it’s not me
It’s not for me

Less than one
Nicer to go home alone
It’s not complicated
Just do not send me messages at night

are you awake? Go to sleep!
Let’s go out? In a dream
Are you sure? In a million
I sing all day

Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see
Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see

Someone here came out a little dirty
But not me
It’s not for me

And despite everything you thought you were an angel
But not me
It’s not for me

Less than one
Nicer to go home alone
It’s not complicated
Just do not send me messages at night

are you awake? Go to sleep!
Let’s go out? In a dream
Are you sure? In a million
I sing all day

Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see
Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see
You will not see me in Bassa
You will not see You will not see
Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see

Just do not apologize to me again
Walla is what it takes to be successful
Whatever it is I am no longer yours
Wait, what do you mean? You have someone?

Go to sleep
Let’s go out? In a dream
Are you sure? In a million
I sing all day

Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see
Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see
You will not see me in Bassa
You will not see You will not see
Let’s see what you missed
Let’s see Let’s see

לך לישון Go to sleep Lyrics – Anna Zak
Scroll to top