Testament Tudor Arghezi

Testament Tudor Arghezi is a Romanian poet composed by Tudor Arghezi.

Testament Tudor Arghezi
Testament Tudor Arghezi

Testament Tudor Arghezi Versuri

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri după moarte
Decât un nume adunat pe o carte
În seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine
Prin râpi şi gropi adânci
Suite de bătrânii mei pe brânci
Şi care tânăr să le urci te-aşteaptă
Cartea mea-i fiule o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţă căpătâi.
Ea e hrisovul vostru cel dintâi.
Al robilor cu saricile pline
De osemintele vărsate-n mine.

Ca să schimbăm acum întâia oară
Sapa-n condei şi brazda-n calimară
Bătrânii au adunat printre plăvani
Sudoarea muncii sutelor de ani.
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite

Eu am ivit cuvinte potrivite
Şi leagăne urmaşilor stăpâni.
Şi frământate mii de săptămâni
Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.
Veninul strâns l-am preschimbat în miere
Lăsând întreagă dulcea lui putere.

Am luat ocara şi torcând uşure
Am pus-o când să-mbie când să-njure.
Am luat cenuşa morţilor din vatră
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră
Hotar înalt cu două lumi pe poale
Păzind în piscul datoriei tale.

Testament Tudor Arghezi

Durerea noastră surdă şi amară
O grămădii pe-o singură vioară
Pe care ascultând-o a jucat
Stăpânul ca un ţap înjunghiat.
Din bube mucegaiuri şi noroi
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.
Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte
Si izbăveşte-ncet pedesitor
Odrasla vie-a crimei tuturor.
E-ndreptăţirea ramurei obscure
Ieşită la lumină din padure
Şi dând în vârf ca un ciorchin de negi
Rodul durerii de vecii întregi.

Întinsă leneşă pe canapea
Domniţa suferă în cartea mea.
Slova de foc şi slova faurită
Împărechiate-n carte se mărită
Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte.
Robul a scris-o Domnul o citeşte
Făr-a cunoaşte ca-n adâncul ei
Zace mania bunilor mei.

Forum de discutii – Roportal
Testament Tudor Arghezi
Scroll to top