Zoveel Takkies Lyrics (Dutch & English) – Josylvio

Zoveel Takkies Lyrics: Zoveel Takkies is a Dutch Song from the Album “Zoveel Takkies” sung by Josylvio. Zoveel Takkies song produced by Thez. Zoveel Takkies Lyrics written by Thijs van Egmond.

Zoveel Takkies Song Credits

Song: Zoveel Takkies
Singer: Josylvio
Music: Thez
Lyrics: Thijs van Egmond
Album: Zoveel Takkies (2022)
Label: Hella Cash
Genre: Dutch Songs

Zoveel Takkies Lyrics in Dutch

Zoveel takkies, dat door de jealousy.
Wanneer ik weg ben, they gonna remember me.
In de bandoo, ik zocht naar hella keys.
Deze rap sh*t, haalde me van de streets.

Nu ben ik miljonair, mijn platenlabel gaat te ver.
We killen heel de industrie, maar de media schrijft negatief.
Voor al mijn echte G’s, pak money en verdwijn.
Trouw een vrouw en streef naar kids bro, dit is f*cking do or die.
Heel mijn leven is een grind, ik werk altijd f*ck 9 to 5.
En heel mijn familie begrijpt, voor hun en dat is voor life.
Op een dag vliegen we weg, maar tot die tijd ben ik in strijd.
Met het maken van papier, maar ben ik klaar echt ik verdwijn.
Ik wil niet stressen over bullsh*t, ik wil stressen om een yacht.
Omdat die ding dan veel te groot is en niet in mijn haven past.
Meer money, meer problemen, maar die sla ik van me af.

Terwijl ik pokoes flip in stu, doe jij osso de afwas.
Halve wereld al gezien, kijk jij maar naar je atlas.
Dat is een jonge ondernemer, had money in matras.
Wist allang eerst moet je stacken, f*ck die nieuwe patta’s.
Ik doe geen dingen voor het oog, zorg liever voor mijn brada’s, homie

Kijk naar mijn digital dash,
Zet die ding in zijn S, ik leef te fast homie.
Vertel die mannen relax, ik ben alleen op mijn cash,
Ik leef te vast homie.
Kijk naar mijn digital dash,
Zet die ding in zijn S, ik leef te fast homie.
Vertel die mannen relax, ik ben alleen op mijn cash,
Ik leef te vast homie.

Zuen it in the air, je ruikt me al van mijlenver
En broer, we killen al mijn enemies.
Welke concurrentie? Zie ze niet.
Ik ben op cash verliefd, mijn vrouwtje weet van mij.
Beetje ruzie hier en daar want, ben verslaafd aan deze life.
Hoe zijn die, rappers niet meer lijp, sinds corona hou je niet bij.
Al die zware takkies van je, doe dat beter bij je wijf
Je doet bewegen als een hor, hoe kan je switchen op je broer.
Stick together tot het einde je gaat zien die sh*t is pure,
Deze tijd is ego groter, mannen zien je liever dood.
Ik heb nog blaren op mijn handen, van het bouwen van de boot.
Motherf*ckers zijn vergeten hoe ik dingen aanpak.

Terwijl ik pokoes flip in stu, doe jij osso de afwas.
Halve wereld al gezien, kijk jij maar naar je atlas.
Dat is een jonge ondernemer, had money in matras.
Wist allang eerst moet je stacken, f*ck die nieuwe patta’s.
Ik doe geen dingen voor het oog, zorg liever voor mijn brada’s, homie

Kijk naar mijn digital dash,
Zet die ding in zijn S, ik leef te fast homie.
Vertel die mannen relax, ik ben alleen op mijn cash,
Ik leef te vast homie.
Kijk naar mijn digital dash,
Zet die ding in zijn S, ik leef te fast homie.
Vertel die mannen relax, ik ben alleen op mijn cash,
Ik leef te vast homie

Zoveel Takkies lyrics
Zoveel Takkies Lyrics

Zoveel Takkies Lyrics in English

So many takkies, that’s because of the jealousy.
When I’m gone, they’re gonna remember me.
In the bandoo, I searched for hella keys.
This rap sh*t took me off the streets.

Now I’m a millionaire, my record label is going too far.
We kill the entire industry, but the media writes negatively.
For all my real G’s, grab some money and get out.
Marry a woman and aspire to kids bro, this is f*cking do or die.
All my life is a grind, I always work f*ck 9 to 5.
And all my family understands, for them and that’s for life.
One day we’ll fly away, but until then I’m in battle.
Making paper, but I’m done really I disappear.
I don’t want to stress about bullsh*t, I want to stress about a yacht.
Because that thing is way too big and won’t fit in my harbor.
More money, more problems, but I’ll keep them off me.

While I pokoes flip in stu, you osso do the dishes.
Half the world already seen, just look at your atlas.
That is a young entrepreneur, had money in mattress.
Already knew you have to stack first, f*ck those new pattas.
I don’t do things for the eye, rather take care of my bradas, homie

Look at my digital dash,
Put that thing in his S, I live too fast homie.
Tell those men relax, I’m only on my cash
I live too fast homie.
Look at my digital dash,
Put that thing in his S, I live too fast homie.
Tell those men relax, I’m only on my cash
I live too fast homie.

Zuen it in the air, you can smell me from miles away
And brother, we kill all my enemies.
Which competition? Don’t see them.
I am in love with cash, my wife knows about me.
Bit of a fight here and there because, I’m addicted to this life.
How are they, rappers are no longer cool, you can’t keep up since corona.
All those heavy branches of yours, better do that with your b*tch
You move like a wh*re, how can you switch on your brother.
Stick together till the end you gonna see that sh*t is pure,
This time ego is bigger, men would rather see you dead.
I still have blisters on my hands from building the boat.
Motherf*ckers have forgotten how I do things.

While I pokoes flip in stu, you osso do the dishes.
Half the world already seen, just look at your atlas.
That is a young entrepreneur, had money in mattress.
Already knew you have to stack first, f*ck those new pattas.
I don’t do things for the eye, rather take care of my bradas, homie

Look at my digital dash,
Put that thing in his S, I live too fast homie.
Tell those men relax, I’m only on my cash
I live too fast homie.
Look at my digital dash,
Put that thing in his S, I live too fast homie.
Tell those men relax, I’m only on my cash
I live too fast homie