Navgrah Shanti Mantra Lyrics – Alka Yagnik

Navgrah Shanti Mantra Lyrics is Devotional Matra sung by Alka Yagnik.

Navgrah Shanti Mantra Details

📌 SongNavgrah Shanti Mantra
🎤 ArtistsAlka Yagnik
🏷️ Music LabelTips Bhakti Prem

Navgrah Shanti Mantra Music Video

Navgrah Shanti Mantra Lyrics

ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानुः शशि भूमि-सुतो बुधश्च |
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ||

ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानुः शशि भूमि-सुतो बुधश्च |
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ||

ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानुः शशि भूमि-सुतो बुधश्च |
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ||

ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानुः शशि भूमि-सुतो बुधश्च |
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ||

ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानुः शशि भूमि-सुतो बुधश्च |
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ||

Navgrah Shanti Mantra Lyrics in English

Brahma Murari Tripurantkari
Bhanu Shashi Bhoomi-Suto Budhascha
Guruscha Shukrah Shani Rahu Ketava
Kurvantu Sarve Mama Suprabhatam

Brahma Murari Tripurantkari
Bhanu Shashi Bhoomi-Suto Budhascha
Guruscha Shukrah Shani Rahu Ketava
Kurvantu Sarve Mama Suprabhatam

Brahma Murari Tripurantkari
Bhanu Shashi Bhoomi-Suto Budhascha
Guruscha Shukrah Shani Rahu Ketava
Kurvantu Sarve Mama Suprabhatam

Brahma Murari Tripurantkari
Bhanu Shashi Bhoomi-Suto Budhascha
Guruscha Shukrah Shani Rahu Ketava
Kurvantu Sarve Mama Suprabhatam

Brahma Murari Tripurantkari
Bhanu Shashi Bhoomi-Suto Budhascha
Guruscha Shukrah Shani Rahu Ketava
Kurvantu Sarve Mama Suprabhatam

Brahma Murari Tripurantkari
Bhanu Shashi Bhoomi-Suto Budhascha
Guruscha Shukrah Shani Rahu Ketava
Kurvantu Sarve Mama Suprabhatam

Share your love