Powerful Hanuman Chalisa Lyrics – Sai Charan (HanuMan)

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics By Sai Charan Is Telugu Song From The Movie “HanuMan (2024)“, The Lyrics For The Song “Hanuman Chalisa” Have Been Composed By Tulasi Daas, Music Crafted By GowraHari.


Powerful Hanuman Chalisa Song Details

📌 SongPowerful Hanuman Chalisa
🎤 SingerSai Charan
✍️ LyricsTulasi Daas
🎥 MovieHanuMan (2024)
🎼 MusicGowraHari
🏷️ Music LabelTips Telugu

Powerful Hanuman Chalisa Music Video


Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర
రామదూత అతులిత బలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా

మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ
కాంచన బరన విరాజ సువేసా
కానన కుండల కుంచిత కేశా

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై
శంకర సువన కేసరీనందన
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర
ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా
వికటరూపధరి లంక జరావా
భీమరూపధరి అసుర సంహారే
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే

లాయ సజీవన లఖన జియాయే
శ్రీ రఘువీర హరవి ఉర లాయే

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా

యమ కుబేర దిక్పాల జహా తే
కవి కోవిద కహి సకే కహా తే
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో తాహి మధురఫల జానూ

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే

రామ దులారే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై
తీనో లోక హాంక తే కాంపై
భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై

నాశై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా
సంకట సే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
ఔరు మనోరథ జో కోయీ లావై
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామ దులారే

అష్టసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా
అసబర దీన జానకీ మాతా
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర

తుమ్హరే భజన రామ కో బావై
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ
జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ

ఔరు దేవతా చిత్త న ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ
సంకట కటై మిటై సబ పీరా
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ
యహ శత బార పాఠ కర కోయీ
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా
తులసీదాస సదా హరి చేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా


Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihu Lok Ujagar
Ram Doot Atulit Bal Dhama
Anjaaniputra Pavan Sut Nama

Mahabir Bikram Bajrangi
Kumati Nivar Sumati Ke Sangi
Kanchan Baran Biraj Subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesa

Hath Bajra Aur Dhvaja Biraje
Kaandhe Munj Janeu Saje
Sankar Suvan Kesari Nandan
Tej Pratap Maha Jag Bandan

Bidyavaan Guni Ati Chatur
Ram Kaj Karibe Ko Aatur
Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya
Ram Lakhan Sita Maan Basiya

Sukshma Roop Dhari Siyahi Dikhava
Bikat Roop Dhari Lank Jarava
Bhim Roop Dhari Asur Sahare
Ramachandra Ke Kaj Savare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi Ur Laye

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihu Lok Ujagar

Raghupati Kinhi Bahut Badhaee
Tum Mam Priye Bharathisam Bhai

Sahas Badan Tumharo Jas Gaave
Asakahi Shripati Kantha Lagave
Sankadik Brahmadi Munisa
Naradsarad Sahit Ahisa

Jum Kuber Digpaal Jaha Teh
Kabi Kovid Kahi Sake Kahan Teh
Tum Upkar Sugreevahi Keenha
Ram Milaye Rajpad Deenha

Tumharo Mantra Vibhishan Maana
Lankeshvar Bhaye Sab Jag Jana
Yug Sahastra Jojan Par Bhanu
Leelyo Tahi Madhur Phaal Janu

Prabhu Mudrika Meli Mukh Mahi
Jaladi Langhi Gaye Achraj Nahi
Durgaam Kaj Jagat Ke Jete
Sugam Anugraha Tumhre Tete

Ram Duwaare Tum Rakhvare
Hoat Na Adyna Binu Paisare
Sab Sukh Lahe Tumhari Sarna
Tum Rakshak Kahu Ko Darna

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihu Lok Ujagar

Aapan Tej Samharo Aape
Teenho Lok Hank Teh Kanpe
Bhoot Pisaach Nikat Nahin Aave
Mahabir Jab Naam Sunave

Nase Rog Hare Sab Peera
Japat Nirantar Hanumant Beera
Sankat Se Hanuman Chudave
Man Karam Bachan Dyan Jo Lave

Sab Par Ram Tapasvee Raja
Teen Ke Kaj Sakal Tum Saja
Aur Manorath Jo Koi Lave
Sohi Amit Jeevan Phal Pave

Charo Yug Partap Tumhara
Hai Parasiddha Jagat Ujiyara
Sadhu Sant Ke Tum Rakhware
Asur Nikanandan Ram Dulare

Ashtasidhi Nav Nidhi Ke Daata
Asabar Deen Janki Mata
Ram Rasayan Tumhare Pasa
Sada Raho Raghupati Ke Dasa

Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapis Tihu Lok Ujagar

Tumhare Bhajan Ram Ko Paave
Janamjanam Ke Dukh Bisrave
Anthkaal Raghubar Pur Jaee
Jaha Janma Haribhakht Kahaee

Aur Devta Chitta Na Dharaee
Hanumanth Se He Sarba Sukh Karaee
Sankat Katemite Sab Peera
Jo Sumire Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosaee
Krupa Karahu Gurudev Ki Naee
Jo Sath Baar Paath Kar Koi
Chuthee Bandhi Maha Sukh Hoee

Jo Yaha Padhe Hanuman Chalisa
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa
Tulsidas Sada Hari Chera
Keeje Nath Hridaye Maha Dera

Share your love