Gayatri Mantra Lyrics – गायत्री मंत्र

Gayatri Mantra Lyrics is Devotional Song/Matra.

Gayatri Mantra Music Video

Gayatri Mantra Lyrics

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् !!

Gayatri Mantra Lyrics in English

Om Bhur Bhuvah Swaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat !!

Share your love