Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics – कर्पूर गौरम

Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics is Devotional Song/Mantra.

Karpur Gauram Karunavtaram Music Video

Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics

कर्पूरगौरं करुणावतारं,
संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।

सदावसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानीसहितं नमामि ।।

Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics in English

Karpur Gauram Karunavtaram,
Sansar Saaram Bhujagendra Haaram।

Sada Vasantam Hridayara Vindhe,
Bhavam Bhavani Sahitam Namami।

Share your love